دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
شنبه، 24 آبان 1399
برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود مقاطع تحصیلات تکمیلی روز چهارشنبه 28 آبان به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
جلسه معارفه روز چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 10:30 الی 11:30 برگزار خواهد شد.
از کلیه دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دعوت به عمل می آید در این جلسه حضور یابند.
 
لینک شرکت در جلسه در بستر اسکای روم (به عنوان میهمان) به آدرس:
 
پورتال اخبار