دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
وبینار «روایت‌ها و تجارب زیستی اعضای هیأت علمی از آموزش مجازی» در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار شد
شنبه، 17 آبان 1399
وبینار «روایت‌ها و تجارب زیستی اعضای هیأت علمی از آموزش مجازی» در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار شد
وبینار «روایت‌ها و تجارب زیسته‌ی اعضای هیأت علمی از آموزش مجازی» پنجشنبه 15 آبان در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی با مشارکت اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت علمی دانشکده برگزار شد.
این وبینار که توسط دانشکده و با همکاری شورای آموزش مجازی دانشگاه کردستان برگزار گردید، حول محور مسائل، مشکلات، کیفیت، ابعاد و پیامدهای آموزش مجازی بود. 
از مشخصه‌های بارز این وبینار استقبال حداکثری و پرشور اساتید دانشکده بود که در فضایی کاملاً صمیمانه و توأم با همدلی در قالب مباحثه‌ای آزاد از زوایای مختلف فنی، تربیتی، اجتماعی، روانشناختی، اقتصادی،  فرهنگی و حقوقی به بیان تجربیات و نقطه نظرات ارزنده خود پرداختند. دغدغه‌مندی اساتید و توجه عمیق به جوانب مختلف و نقد و تحلیل کارشناسانه‌ی تهدیدها و فرصت‌های آموزش مجازی شایان توجه بود، به گونه‌ای که وبینار بیشتر از سه ساعت به طول انجامید.
 
بیان نقاط قوت و ضعف آموزش مجازی توسط اساتید دانشکده به گردآوری و صورتبندی اطلاعات علمی و ارزشمندی منجر گردید که در سه محور تهدیدها، فرصت‌ها و پیشنهادات دسته‌بندی شدند و گزارش آن برای تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی‌های بعدی در اختیار شورای آموزش مجازی و شورای دانشگاه قرار خواهد گرفت. جایگاه یادگیری عاطفی در آموزش مجازی، مقایسه کیفیت یادگیری در آموزش مجازی و حضوری، شیوه‌های تسهیل نمودن مشارکت دانشجویان در کلاس‌ها، روش‌های بهینۀ ارزیابی مستمر در طول ترم، خصیصه‌های مجزای علوم انسانی، مشکلات فنی و زیرساختی توسعۀ آموزش مجازی و کم وکیف تداوم آموزش مجازی در دوران پساکرونا از مهمترین موضوعات مورد بررسی اساتید در این وبینار بود. 
در نهایت اکثریت قاطع مشارکت کنندگان با تداوم این سلسله وبینارها و اختصاص هر وبینار به یک موضوع خاص موافقت کردند.
 
منبع: روابط عمومی
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار