دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه هم اندیشی حوزه معاونت پژوهش و فناوری با مدیران گروه های آموزشی دانشگاه
سه‌شنبه، 29 مهر 1399
جلسه هم اندیشی حوزه معاونت پژوهش و فناوری با مدیران گروه های آموزشی دانشگاه
جلسه هم اندیشی حوزه معاونت پژوهش و فناوری با مدیران گروه های آموزشی دانشگاه، روز پنجشنبه مورخ 1 آبان 1399 به صورت مجازی راس ساعت 10 صبح برگزار می گردد.
جلسه هم اندیشی حوزه معاونت پژوهش و فناوری با مدیران گروه های آموزشی دانشگاه، روز پنجشنبه مورخ 1 آبان 1399 به صورت مجازی راس ساعت 10 صبح برگزار می گردد. مدیران محترم گروه های آموزشی لطفا در زمان مقرر به جلسه بپوندید. لینک هم اندیشی از طریق گروه مدیران آموزشی در اختیار ایشان قرار داده خواهد شد.
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار