دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
شهرک صنعتی دهگلان میزبان دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان
دوشنبه، 14 مهر 1399
شهرک صنعتی دهگلان میزبان دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان
در یک بازدید مشترک از شهرک صنعتی دهگلان، دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان و شرکت شهرکهای صنعتی کردستان مهمان شرکت جاودان ستاره زیویه شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، در جریان بازدید جمعی از اساتید دانشکده مهندسی از شرکت جاودان ستاره زیویه (بوبوتو)، بر گسترش ارتباطات دوجانبه تاکید گردید. در این بازدید ریاست و معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی، دبیر کمیته کُردفم، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی کردستان و همچنین نمایندگان واحدهای صنعتی استان حضور داشتند. در این دیدار، بازدیدکنندگان با تاریخچه و ظرفیت تولید این شرکت آشنا و قسمتهای مختلف آن شامل خط تولید، انبار محصولات، واحد کنترل کیفی و بسته بندی توسط مسئولین شرکت تشریح شد.
 
پورتال اخبار