دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
سومین نشست هم اندیشی اساتید دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
چهارشنبه، 2 مهر 1399
سومین نشست هم اندیشی اساتید دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
سومین نشست هم اندیشی اساتید دانشکده علوم انسانی و اجتماعی با حضور ریاست ، هیات رئیسه دانشگاه و ریاست روابط عمومی دانشگاه برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، در این نشست اساتید به  طرح و بیان نظرات، دیدگاه ها و مطالبات مدنظر خود و دانشکده در حوزه های آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی پرداختند و اعضای محترم هیات رئیسه ضمن پاسخگویی به موارد مطرح شده و مساعدت برای عملیاتی کردن درخواست ها و پیشنهادات با اساتید دانشکده به شور و همفکری پرداخنتد.

اهم موضوعات مطروحه در  نشست حول محورهای زیر به بحث و بررسی گذاشته شد:
توسعه دانشگاه کردستان از مجاری تعالی و رشد دانشکده ها می گذرد و اعتلای دانشگاه هدف اصلی همگان و در صدر است.
برنامه راهبردی دانشکده چشم انداز و سند فراروی توسعه فعالیت های مشارکت جویانه آموزشی و پژوهشی اساتید گرامی
ملاحظات کرونایی و فعالیت های فراوان آموزش مجازی
چشم اندازهای مثبت فعالیت ها و تغییرات در آیین نامه های پژوهشی
اهتمام به بین المللی سازی و تخصیص بخشی از درامدهای آن به دانشکده در راستای تقویت زیرساخت های آموزشی و پژوهشی
روند روبه رشد جذب هیات علمی و نیاز ضروری به اسکان و مکان مناسب و در شان اساتید
ضرورت آغاز فرایند احداث دانشکده جدید و نیاز به مکان و فضا برای آموزش و  فعالیت های اجتماعی دانشکده
متناسب سازی تخصیص بودجه پژوهشی و آزمایشگاهی گروه های دانشکده در سطح دانشگاه
نقش آفرینی بیش از پیش اساتید دانشکده علوم انسانی در دانشگاه
ضرورت توجه ویژه به امورات مالی و اقتصادی اساتید، کارکنان و دانشجویان
تداوم انجام فعالیت های عمرانی و تاسیساتی در دست اقدام دانشکده


 
منبع: روابط عمومی
 
پورتال اخبار