دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
دانشجوی دانشگاه کردستان در اثر سانحه خودرو آسمانی شد
سه‌شنبه، 11 شهریور 1399
دانشجوی دانشگاه کردستان در اثر سانحه خودرو آسمانی شد
دیگر بار دست تقدیر جوانی جویای علم و دانشجویی کنجکاو و آینده‌دار را از دانشگاه کردستان گرفت و دانشگاهیان و دانشجویان را در ماتم سنگین فروبرد. ‎
سمیه(دنیا) رحیمی دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان بود که متاسفانه به هنگام بازگشت به سنندج در مسیر جاده پالنگان دچار سانحه دلخراش تصادف شد و آسمانی شد و زمینیان را برای همیشه بدرود گفت. دانشگاه کردستان این ضایعه اسفناک را به عموم دانشگاهیان و دانشجویان و بازماندگان این جوان ناکام تسلیت می‌گوید و در این ساعات و روزهای سخت، خود را شریک اندوه آنان می‌داند. #روابط_عمومی_دانشگاه_کردستان ‏@uokurdistan98
 
پورتال اخبار