دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
قابل توجه دانشجویان در آستانه‌ی دانش آموختگی
سه‌شنبه، 4 شهریور 1399
قابل توجه دانشجویان در آستانه‌ی دانش آموختگی
دانشجویانیکه در حال گذراندن نیمسال‌های آخر تحصیل هستند، لازم است در فرصت های مقتضی، جهت تکمیل پرونده و رفع نواقص پرونده‌ی آموزشی به اداره‌ی امور آموزشی دانشگاه مراجعه نمایید تا در هنگام دانش آموختگی، روند تسویه حساب و صدور مدرک ایشان با تاخیر مواجه نشود.
 
منبع: اداره امور آموزشی
 
پورتال اخبار