دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
کسب جایزه استاد کریم‌کمالی‌توسط دانشجویان دانشگاه کردستان
چهارشنبه، 22 مرداد 1399
کسب جایزه استاد کریم‌کمالی‌توسط دانشجویان دانشگاه کردستان
دانشجویان دانشگاه کردستان موفق به کسب جایزه استاد کریم کمالی از سوی انجمن کنه شناسی ایران شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، انجمن کنه شناسی ایران، هر سال مقالات دانشجویان ایرانی چاپ شده در مجلات معتبر بین‌المللی را در دو بخش سیستماتیک و غیرسیستماتیک، مورد ارزیابی قرار می‌دهد. گفتنی است، این انجمن به برترین مقالات انتخاب شده، جایزه استاد کریم کمالی شامل تندیس، لوح تقدیر و هدیه نقدی اهدا می‌کند. لازم به ذکر است، در بخش غیرسیستماتیک مقالات خانم‌ها، الهه آزادی دانا و مژگان هدایتی با راهنمایی آقایان دکتر مصطفی معروف‌پور و دکتر امین صادقی حائز رتبه‌های اول و دوم شدند. همچنین در بخش سیستماتیک مقاله اقای شهرام سعیدی با راهنمایی آقای دکتر مصطفی معروف پور حائز رتبه دوم شد.
 
پورتال اخبار