دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
کسب رتبە 19 دانشگاه کردستان در فدراسیون سرآمدان علمی ایران
شنبه، 11 مرداد 1399
کسب رتبە 19 دانشگاه کردستان در فدراسیون سرآمدان علمی ایران
دانشگاه کردستان با کسب اعتبار علمی 335 حائز رتبە 19 و دکتر محمدرضا ستارە از اعضای هیات علمی این دانشگاه، در فهرست گروه الف سرآمدان علمی قرار گرفتە است.
بە گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، فدراسیون سرآمدان علمی ایران تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تعداد 100 نفر از محققان کشور را در سال 1399 به عنوان سرآمد علمی انتخاب کرده است. دانشگاه کردستان نیز بواسطه جایگاه دکتر محمد رضا ستاره استاد تمام این دانشگاه با کسب اعتبار علمی 335 حائز رتبه 19 شده و تعداد 1 نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه (دکتر ستاره)در فهرست گروه الف سرآمدان علمی ایران قرار گرفته‌ و با توجه به اعتبار علمی به این افراد حمایت‌هایی شامل پژوهانه نقدی و اعتبار خدمات آزمایشگاهی و امتیاز جذب محقق پسا دکترا تعلق میگیرد. لازم به ذکر است؛ اعتبار علمی و رتبه موسسات علمی پژوهشی بر اساس مجموع اعتبار علمی سرآمدان دانشگاه تعیین شده است.

 
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار