دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
برگزاری نشست مجازی با دانشکده زبان و زبانشناسی دانشگاه مالایا مالزی
شنبه، 11 مرداد 1399
برگزاری نشست مجازی با دانشکده زبان و زبانشناسی دانشگاه مالایا مالزی
در چارچوب تفاهم نامه امضا شده با دانشگاه مالایا در کشور مالزی و نیز در ادامه تلاش در جهت برقراری تعامل و ارتباط سازنده، روز دوشنبه 6 مرداد 1399، نشستی مجازی در بستر گوگل میت با دانشکده زبان و زبانشناسی دانشگاه مالایا برگزار شد.

در این نشست که با محوریت برگزاری همایش بین المللی مشترک مابین گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان و گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مالایا انجام شد، از طرف دانشگاه کردستان، آقای دکتر سیروس امیری معاون پژوهشی دانشکده، آقای دکتر هادی رضوان مدیر گروه ادبیات عربی، آقای دکتر عبدالله رسول نژاد دبیر علمی همایش و آقای دکتر جمیل جعفری دبیر اجرایی همایش حضور داشتند. همچنین از طرف دانشگاه مالایا، خانم دکتر سوریندرپال رئیس دانشکده زبان و زبانشناسی، آقای دکتر محمد سمان مدیر گروه عربی، آقای دکتر محمد حسین و خانم دکتر لیلی از اعضای هیئت علمی گروه عربی حضور داشتند.

در این جلسه بحث­های اولیه برای برگزاری همایش مابین دو دانشگاه مطرح شد و بر آن توافق حاصل آمد و نیز طرفین توافق نمودند که برای تعیین محورهای همایش و برای تعیین کمیته علمی، جلسات دیگری برگزار گردد. 
 
منبع: مدیریت امور بین‌الملل
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار