دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
راهبردهای ماندگار کسب و کارها در چالش امروز و بحران پست شیوع بیمار: آموزش، مهارت و صلاحیت
دوشنبه، 6 مرداد 1399
راهبردهای ماندگار کسب و کارها در چالش امروز و بحران پست شیوع بیمار: آموزش، مهارت و صلاحیت
دانشگاه کردستان با همکاری سازمان مدیریت صنعتی کردستان، دانشگاه علوم فنون کاربردی FHM آلمان و موسسه توسعه مهارت‌های مدیریتی لندن LISD وبینار بین‌المللی مشترک برگزار می‌کند.
 
پورتال اخبار