دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
گزارش عملکرد حوزه معاونت پژوهش و فناوری در سال 1398
یکشنبه، 8 تیر 1399
گزارش عملکرد حوزه معاونت پژوهش و فناوری در سال 1398
گزارش عملکرد حوزه معاونت پژوهش و فناوری در سال 1398 منتشر گردید
برای دریافت گزارش عملکرد حوزه معاونت پژوهش و فناوری در سال 1398 اینجا کلیک کنید.
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار