دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
چاپ مقاله
یکشنبه، 8 تیر 1399
چاپ مقاله
“Biometric Indices of Wild Pistachio (Pistacia atlantica Desf.) Trees under Resin Extraction in Western Iran”

چاپ مقاله تحت عنوان:

     “Biometric Indices of Wild Pistachio (Pistacia atlantica Desf.) Trees under Resin Extraction in Western Iran”

در نشریه  Agroforestry Systems از انتشارات Springer دارای نمایه JCR (Q2) در کشور هلند.

این مقاله، مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آشنا یوسفی کارشناس ارشد رشته جنگلداری تحت راهنمایی آقایان "دکتر لقمان قهرمانی" و شادروان "دکتر هدایت غضنفری" دانشیاران گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی می‌باشد. در این کار پژوهشی، دو نفر از اساتید دانشگاه اکسترامادورای اسپانیا به عنوان مشاور همکاری داشته‌اند.

در این مقاله پژوهشی، روش سنتی ضمن معرفی روش سنتی برداشت شیره سقز از درختان بنه، پیامدهای سقزگیری بر این درختان  با استفاده از نمایه‌‌های زیست‌سنجی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

برای مشاهده متن مقاله، می‌توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 
مشاهده صفحه اول مقاله
 
منبع: معاونت پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
 
پورتال اخبار