دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
چهارشنبه، 4 تیر 1399
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه برگزاری کارگاه
یکی از مهمترین رسالت های نهاد دانشگاه،  مهیا ساختن فرصت هایی به منظور توسعه مهارتهای اساسی و ایجاد ظرفیت پژوهش، تحقیق، نگارش و انتشار آثار علمی در بین دانش آموختگان است که این امر در نهایت به ارتقاء کمیت و کیفیت بروندادهای علمی دانشگاه کمک خواهد کرد.
به همین منظور، مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با همکاری بنیاد نخبگان استان کردستان، در راستای کمک به دانش افزایی و توسعه مهارتهای فنی و آکادمیک دانشجویان تحصیلات تکمیلی اقدام به برگزاری دوره هایی(به صورت مجازی) خواهد نمود. بر این اساس، دو دوره کارگاهی با عناوین زیر برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار خواهد شد: 
1_ کارگاه پارافریز متون آکادمیک به زبان انگلیسی ⬅ دانلود پوستر
2_ کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی( آموزش نگارش مقاله جهت چاپ در نشریات علمی معتبر)   دانلود پوستر
متقاضیان برای ثبت نام به سامانه مرکز نظارت و ارزیابی دانشگاه(صفحه کارگاه ها و بخش کارگاه های در حال برگزاری) با آدرس ذیل مراجعه نمایند:
https://nezarat.uok.ac.ir
 
منبع: مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
 
پورتال اخبار