دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
ثبت ملی " دانش بومی زغال‌گیری " به عنوان میراث فرهنگی ناملموس
شنبه، 24 خرداد 1399
ثبت ملی
آقای امید بیننده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جنگل‌داری دانشکده منابع طبیعی، با استفاده از نتایج پایان نامه خود با عنوان "توان تولید و پیامدهای زغال‌گیری بر ساختار جنگل، مطالعه موردی: جنگل‌های روستای وشکلان مریوان" با راهنمایی اساتید خود آقایان دکتر لقمان قهرمانی و شادروان دکتر هدایت غضنفری و همکاری مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی، موفق به ثبت ملی "دانش بومی زغال‌گیری" به عنوان میراث فرهنگی ناملموس شدند.
برای مشاهده گواهی ثبت دانش بومی زغال گیری اینجا کلیک کنید.
 
منبع: معاونت پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار