دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
قابل توجه دانشجویان متقاضی اسکان در سراهای دانشجویی
چهارشنبه، 21 خرداد 1399
قابل توجه دانشجویان متقاضی اسکان در سراهای دانشجویی
با عنایت به محدودیت ظرفیت اسکان در سال تحصیلی 1399/1400 (جدید) رعایت نکات ذیل الزامی می‌باشد

1-    دانشجویان شبانه، میهمان، انتقالی ،نیمه حضوری، پردیس خودگردان و دانشجویانی که سنوات مجاز آنها به پایان رسیده است مجاز به درخواست اتاق نمی‌باشند.
2-    ارائه درخواست سرا واتاق به صورت انفرادی از طریق سامانه یاس به آدرس: bedroom.uok.ac.ir امکان پذیر می باشد.
3-    بررسی و تائید اتاق توسط اداره خوابگاه‌ها به صورت روزانه بوده، لذا اولویت با دانشجویانی می‌باشد که به موقع درخواست داده و فاقد بدهی اجاره بهاء باشند. تذکر: در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء درخواست اسکان پس از 72 ساعت حذف خواهد شد.
4-   تائید درخواست  منوط به پرداخت اجاره بهای نیمسال اول سال تحصیلی 99/98 بوده، در غیر اینصورت درخواست فرد بدهکار تائید نمی‌گردد.
5-    مهلت ثبت‌نام غیر قابل تمدید بوده و عدم ارائه درخواست اتاق از طریق سامانه به منزله عدم نیاز و انصراف از خوابگاه برای سال تحصیلی جدید (1400/1399) می‌باشد.

 

6- دانشجویان خوابگاهی که درخواست میهمان ویا انتقالی به سایر دانشگاهها ومراکز آموزش عالی ارائه داده از درخواست سرا برای مهر 99 خود داری نمایند.

7- دانشجویانی که به هر علت  فاقد انتخاب واحد برای نیم سال اول 1400/1399باشند،درخواست آنان در شهریورماه سال جاری حذف خواهد شد.

8- دانشجویانی که مشکل مقطع قبلی( بدهی معوقه، عدم تسویه حساب با دانشگاه قبلی) دارند مجاز به ارائه درخواست اتاق نمی باشند.
9-    با توجه به اینکه درخواست‌ها فقط از طریق سامانه قابل ارائه بوده، لذا در انتخاب اتاق و هم اتاقی دقت لازم را بعمل آورده زیرا  جابه جایی به هیچ عنوان امکان پذیر نمی‌باشد.

 

10-    نام کاربری و کلمه عبور هر دانشجو کاملا اختصاصی بوده و ثبت درخواست اتاق از طریق سامانه به منزله ایجاد تعهد و بدهی می‌باشد، لذا در حفظ و نگهداری کلمه عبور دقت لازم را بعمل آورید.

12-ارایه درخواست اسکان وتایید نهایی به منزله ثبت سکونت واجاره بهای دو نیمسال اول ودوم 1400/1399 می باشد لذا در صورتی که نیاز به اسکان در سرای دانشجویی نداشته از ارایه درخواست اسکان خودداری نمایید. (مدت زمان انصراف نیمسال اول حداکثر تاریخ 10/7/99 ونیمسال دوم حداکثر 25/11/99)

13- دانشجویانی که متقاضی اسکان  بوده لازم است  نسبت به تکمیل پرونده اسکان خود اقدام در غیر این صورت به درخواست آنان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 14- دانشجویان کلیه مقاطع لازم است بر اساس جدول ذیل ودر بازه زمانی قیدشده که دسترسی درخواست اتاق فعال می‌باشد نسبت به درخواست اتاق اقدام نمایند.
 
  

ردیف

مقطع تحصیلی

ورودی های ( بهمن95) 96 و97

ورودی98

1

کارشناسی

ازساعت 15مورخ99/03/31 لغایت 99/5/20

ازساعت 15مورخ99/04/10 لغایت 99/5/20

2

کارشناسی ارشد

-

ازساعت 15مورخ99/03/31 لغایت 99/5/20

3

دکتری

ازساعت 15مورخ99/03/31 لغایت 99/5/20


 
 
 
 
 
 
 
 

تذکر مهم

ثبت درخواست تشکیل پرونده در سامانه صندوق رفاه دانشجویان الزامی است  آدرس اینتر نتی ثبت درخواست http://bp.swf.ir/ میباشد

 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار