دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
اطلاعیه مربوط به آزمون جامع
دوشنبه، 19 خرداد 1399
اطلاعیه مربوط به آزمون جامع
نظر به شرایط خاص کشور به لحاظ شیوع ویروس کرونا، دانشگاه کردستان در نظر دارد آزمون جامع دانشجویان دکتری را در تاریخ یازدهم تیرماه 99 به صورت متمرکز و حضوری و مشروط به موارد ذیل برگزار نماید

  1.  دانشجویانی که هنوز موفق به اخذ نمره زبان نشده اند، متعهد می‌شوند تا 99/11/20 گواهی قبولی در یکی از آزمونهای زبان مورد تایید را ارائه دهند، در غیر اینصورت پذیرش آزمون جامع آنها کان لم یکن تلقی می گردد.
  2.  متقاضیان شرکت در آزمون جامع حضوری متعهد می شوند که علائم بیماری کرونا در خود یا خانواده آنها مشاهده نشده است.

 

 
پورتال اخبار