دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
اطلاعیه تغییر رشته دانشجویان کارشناسی
یکشنبه، 18 خرداد 1399
اطلاعیه تغییر رشته دانشجویان کارشناسی
به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند که مهلت درخواست تغییر رشته (داخلی یا همراه با انتقال) از 99/3/20 آغاز و در 99/4/04 به پایان خواهد رسید. متقاضیان می توانند از طریق پیشخوان خدمت سامانة گلستان درخواست خود را ارائه نمایند.

توجه به شرایط زیر ضروری است:

  • کسب حداقل نمره رشته محل مورد درخواست
  • نداشتن بیش از یک نیمسال مشروطی
  • تعداد نیمسالهای تحصیلی دانشجو با احتساب نیمسال جاری باید حداقل 2 و حداکثر 5 باشد.
  • تغییر رشته از رشته های شبانه به روزانه امکان پذیر نیست.
  • تغییر رشته از رشته های پذیرش بدون آزمون به رشته های با آزمون امکان پذیر نیست.

 

تبصره مهم: تعداد مشروطی رشته قبلی، پس از تغییر رشته در دانشگاه کردستان در شمارش مشروطی‌های رشتة جدید منظور خواهد شد.
 
منبع: ادارة امور آموزشی
 
پورتال اخبار