دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
وبینار ویژه اساتید دانشکده کشاورزی
دوشنبه، 8 اردیبهشت 1399
وبینار ویژه اساتید دانشکده کشاورزی
آشنایی با مزایا و فرآیند تشکیل تعاونی های تولید و خدماتی
مرکز نوآوری  دانشگاه با همکاری اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کردستان و در راستای آشنایی هر چه بیشتر اساتید گرانقدر دانشگاه با امکانات و تسهیلات این اداره کل اقدام به برگزاری و بیناری با "موضوع آشنایی با مزایا و فرآیند تشکیل تعاونی 6ای تولیدی و خدماتی" ویژه اساتید گرامی دانشکده کشاورزی در تاریخ 99/2/9 به صورت مجازی و در بستر  lmsدانشگاه می نماید.
 
منبع: معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی
 
پورتال اخبار