دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
کرونا و ضرورت آشتی
سه‌شنبه، 12 فروردین 1399
کرونا و ضرورت آشتی
اینک که کرونا ما را به چالش کشیده است. چاره ایی جز آشتی نیست. با خودمان، با دیگران، با طبیعت، با خدا و با همه باید آشتی کرد. مگر نه اینست که همه در یک دهکده جهانی و مسافرین یک کشتی هستیم. مگر نه اینست که بیماری یکی، بیماری همه و درمان یکی، درمان همه است. از دشمنی با خود، با طبیعت، با دیگران و با خدا دست بکشیم. با همه آشتی کنیم. همه سرنوشت یکسانی داریم . همه یک زمین داریم. با طبیعت ٱشتی کنیم به دانشمندان و پزشکانمان اعتماد کنیم و به توصیه هایشان عمل کنیم. برای رهایی از کرونا با آخرین دستاوردهایمان در زیست شناسی مولکولی وایمونولوژی ، با کرونا هم آشتی کنیم و با مهندسی ژنتیک کرونا را هم برای تولید واکسن، نوترکیبی و درمان به خدمت بگیریم. با بکارگیری اصول علمی، بهداشت فردی، فاصله فیزیکی، قرنطینه نسبی، تغذیه کامل و تقویت سیستم ایمنی شخصی، حمایت و تعاون اجتماعی، ایمان و توکل، بر استرس و پریشانی فردی و جمعی ناشی از پاندمی کرونا غلبه کنیم.
🔶نویسنده: دکتر مسعود حیدری زاده، عضو هیٲت علمی گروه علوم زیستی، دانشگاه کردستان

1.انسان خردمند، طبق آخرین یافته ها، هشتاد تا یکصد و بیست هزار سال بر روی زمین سابقه زندگی و حیات دارد. قدرت تفکر و اندیشه، زبان و توانایی بیان احساسات و اندیشه ها، توانایی بکارگیری و ساخت ابزار، ما را از پیشینیانمان متمایز نموده است. با این توانمندی ها انسان بتدریج، گام به گام، آموخت و آموزش داد. افتاد و برخاست. از عصر شکار و جمع آوری به دامداری و کشاورزی، از عصر ماشین، ارتباطات و اطلاعات گذشت و اکنون به عصر هوش مصنوعی و زیست فنآوری پا نهاده است.
2. انسان هوشمند همه چیز را به تسخیر خود درآورد. پا به فضا گذاشت و اعماق اقیانوسها و بیکران آسمانها را در نوردید. قانقاریا، طاعون، سل، وبا، مالاریا، تیفوس و ایدز نتوانستند او را از پای درآورند. آتش، دریا، باد، زمین، اتم، الکترون و ... را به تسخیر درآورد. انسان ماند و ماند و به دانش، مهارتها و تجارب و توانائیهایش افزود.

3.ستاره ها، ماه، خورشید را پرستید، خدایان و بت ها ساخت و پرستید. خودش را شناخت و به اومانیسم رسید. خدا را شناخت و خداپرست شد. مشرک شد و به توحید رسید. از سحر، جادو و خرافه به دانش، فناوری، هنر، فلسفه و عرفان رسید.
4.انسان گاه خود را گم کرد و گاه خود را پیدا کرد. گاه خدا فراموش کرد و گاه خود را فراموش کرد.قتل و غارت کرد. کشت و زنده کرد. صلح کرد و آشتی کرد. به جنگ خدا رفت و با خدا آشتی کرد.
5. و اینک کرونا ما را به چالش کشیده است. چاره یی جز آشتی نیست. انسان هرگاه راز و رمز و سیگنالهای آفرینش را فهمید و با هارمونی کائنات هماهنگ شد و آشتی کرد و دعوا پیشه نکرد، همه موجودات، آسمان و زمین، رام و مسخر او شدند و به خدمتش در آمدند و با یک سمفونی زیبا زمین را به جایی بهتر تبدیل کرد.
6.چاره ایی جز آشتی نیست؛آشتی با خودمان، با دیگران، باطبیعت، با خدا و با همه باید آشتی کرد. مگر نه اینست که همه در یک دهکده جهانی و مسافرین یک کشتی هستیم. مگر نه اینست که بیماری یکی، بیماری همه و درمان یکی، درمان همه است.
7.از دشمنی با خود، با طبیعت، با دیگران و با خدا دست بکشیم. اگر طبیعت و لشکریان(جنود) خدا به خشم آیند، دیگر نه تو مانی و نه من، نه از تاک نشان ماند و نه از تاکنشان.
8.با همه آشتی کنیم. همه سرنوشت یکسانی داریم . همه یک زمین داریم. برتری جویی نکنیم(...لا یریدون علوا فی الارض) که برتری جویی به هر بهانه ایی(دین، آئین، زبان، نژاد، مذهب، جنسیت، تاریخ، جغرافیا و .....) بد است.
راست بگوئیم که دروغ به هر بهانه ایی (منفعت و مصلحت و ...) بد است. و نجات در راستگویی است( النجات فی الصدق).
9.با طبیعت ٱشتی کنیم و مانند مادر زمین (خانم دکتر هایده شیرزادی) باشیم. به جنگ خدا با ستمکاری، رباخواری و فساد نرویم. با خدا آشتی کنیم.
10.به دانشمندان و پزشکانمان اعتماد کنیم و به توصیه هایشان عمل کنیم. برای رهایی از کرونا
با آخرین دستاوردهایمان در زیست شناسی مولکولی و ایمونولوژی ، با کرونا هم آشتی کنیم و با مهندسی ژنتیک کرونا را هم برای تولید واکسن، نوترکیبی و درمان به خدمت بگیریم.
11.با بکارگیری اصول علمی، بهداشت فردی، فاصله فیزیکی، قرنطینه نسبی، تغذیه کامل و تقویت سیستم ایمنی شخصی، حمایت و تعاون اجتماعی، ایمان و توکل، بر استرس و پریشانی فردی و جمعی ناشی از پاندمی کرونا غلبه کنیم.
 
برچسب‌ها:

کردستان علیه کرونا (کوردستان دژی کرۆنا)

 
پورتال اخبار