دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
مراسم کاشت نهال در دانشگاه کردستان برگزار شد
دوشنبه، 19 اسفند 1398
مراسم کاشت نهال در دانشگاه کردستان برگزار شد
همزمان با روز درختکاری و هفته منابع طبیعی و در راستای توسعه فضای سبز، مراسم کاشت نهال در دانشگاه کردستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، همزمان با روز درخت کاری و هفته منابع طبیعی و در راستای توسعه فضای سبز، حفظ و نگهداری درختان و محیط زیست و همچنین ترویج فرهنگ کاشت درخت و درختکاری، مراسم کاشت نهال با حضور رئیس دانشگاه کردستان و رئیس دانشکده منابع طبیعی در فضای پیرامون دانشکده منابع طبیعی برگزار شد. 
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار