دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
اهدای مجموعه ی کامل 50 جلدی پروفسور مصطفی زلمی به زبان عربی در 24 مجلد به کتابخانه مرکزی توسط آقای احسان زلمی
شنبه، 10 اسفند 1398
اهدای مجموعه ی کامل 50 جلدی پروفسور مصطفی زلمی به زبان عربی در 24 مجلد به کتابخانه مرکزی توسط آقای احسان زلمی
آقای احسان زلمی مجموعه ی کامل 50 جلدی پروفسور مصطفی زلمی به زبان عربی را به کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان اهدا نمودند
بدین وسیله معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان از خانواده محترم پروفسور زلمی و آقای احسان زلمی تقدیر و تشکر می‌نماید.
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار