دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
چاپ و انتشار کتاب" مصوبات هیات امنای دانشگاه کردستان"
دوشنبه، 12 اسفند 1398
چاپ و انتشار کتاب
کتاب "مصوبات هیات امنای دانشگاه کردستان" منتشر شد
 کتاب مذکور مجموعه‌ای کامل و مفید از  متن کامل مصوبات هیات امنای دانشگاه کردستان در طول پانزده سال (1398 - 1383) حیات خود به همراه شرح مختصری از قانون تشکیل، وظایف و اختیارات و آیین‌نامه داخلی هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و همچنین دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی می‌باشد که به کوشش آقای فرزاد سعیدی گردآوری و تدوین شده است.
 
پورتال اخبار