دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
فارغ التحصیل شدن اولین دانشجوی بین المللی گروه علوم زیستی
یکشنبه، 4 اسفند 1398
فارغ التحصیل شدن اولین دانشجوی بین المللی گروه علوم زیستی
اولین دانشجوی بین المللی گروه علوم زیستی از پایان نامه خود دفاع نمود.
اولین دانشجوی بین المللی گروه علوم زیستی از پایان نامه خود دفاع نمود. خانم السا میرزاد دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی مولکولی گرایش بیوشیمی روز سه شنبه مورخه 98/11/29  ساعت 10-11/5 در سالن آمفی تٲتر دانشکده علوم پایه از پایان نامه خود با عنوان بررسی ترکیبات شیمیایی و اثرات آنتی نئوپلازی عصاره متانولی پوست سبز میوه گردو بر دو رده سلولی سرطان سینه دفاع نمود. اساتید راهنمای این پایان نامه دکتر مسعود حیدری زاده از گروه علوم زیستی و دکتر محمد عبدی از دانشگاه علوم پزشکی کردستان بودند. لازم به ذکر است ایشان اولین دانشجوی بین المللی دانشگاه کردستان   از کشور افغانستان هستند که موفق شدند با درجه عالی  از پایان نامه خود دفاع  نموده و دانش آموخته گردیدند.
 
پورتال اخبار