دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
گزارش عملکرد دانشکده هنر و معماری در سال 98
شنبه، 3 اسفند 1398
گزارش عملکرد دانشکده هنر و معماری در سال 98
گزارش عملکرد دانشکده هنر و معماری در سال 98

فهرست مطالب:
  • معرفی اجمالی دانشکده
  • برنامه تفصیلی دانشکده به همراه گزارش اقدامات
  • برنامه تفصیلی گروه‌ها
  • چشم انداز افق 1410 آینده
  • کمبودها و نیازها  

    📌دانلود فایل گزارش
 
منبع: دانشکده هنر و معماری
 
پورتال اخبار