دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
گزارش تصویری سمپوزیوم روز زبان مادری در دانشگاه کردستان
شنبه، 3 اسفند 1398
گزارش تصویری سمپوزیوم روز زبان مادری در دانشگاه کردستان
سمپوزیوم روز زبان مادری توسط انجمن علمی رشته زبان و ادبیات کردی و هیات تحریریه نشریه دانشجویی هونه به مناسبت روز جهانی زبان مادری برگزار شد. 
منبع: رواط عمومی دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار