دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - پرستو اصلانی - تاریخ: 1398/11/30
سه‌شنبه، 29 بهمن 1398
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - پرستو اصلانی - تاریخ: 1398/11/30
تاثیر زئولیت بر برخی ویژگیهای خاک و عملکرد گندم در تناوب سیب زمینی - گندم
نام دانشجو: پرستو اصلانی
 
 
عنوان پایان نامه: تاثیر زئولیت بر برخی ویژگیهای خاک و عملکرد گندم در تناوب سیب زمینی - گندم
 
زمان ارئه: 1398/11/30 ساعت: 15-14
 
مکان ارائه: سالن آمفی تئاتر دکتر سید صابر شاهویی دانشکده کشاورزی 
 
منبع: معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی
 
پورتال اخبار