دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
انتخاب تیم شنا دانشگاه ویژه دانشجویان( پسر و دختر)
یکشنبه، 20 بهمن 1398
انتخاب تیم شنا دانشگاه ویژه دانشجویان( پسر و دختر)
دانشجویانی که در رشته شنا دارای سابقه ورزشی هستند و تمایل به عضویت در تیم دانشگاه جهت اعزام به مسابقات منطقه 5 را دارند جهت تست در تاریخ‌های ذیل به استخر دانشگاه مراجعه نمایند.

پسران: تاریخ 98/12/03    ساعت 16:00

دختران: تاریخ 98/12/04  ساعت 16:00

 
منبع: اداره تربیت بدنی و فوق برنامه
 
برچسب‌ها:

مدیریت تربیت بدنی

 
پورتال اخبار