دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
کارگاه گیاه شناسی مقدماتی
شنبه، 21 دی 1398
کارگاه گیاه شناسی مقدماتی
کارگاه گیاه شناسی مقدماتی توسط مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی/دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان برگزار شد.
این کارگاه به درخواست انجمن‌های محیط زیستی سنندج با محوریت انجمن شنه‌ی نه‌وژین و با هدف افزایش آگاهی اعضا در مورد هرباریوم و کارکردهای آن، کلیات سیستماتیک گیاهی و مفاهیم نامگذاری و رده‌بندی گیاهان در 17 دی ماه 98 در هرباریوم گریزه مرکز تحقیقات تشکیل شد.
در این کارگاه، شرکت کنندگان زیر نظر استادان گیاه‌شناسی به صورت عملی با روش جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی، پرس، خشک کردن، برچسب زدن، انتقال و آماده‌سازی نمونه‌ها برای شناسایی آنها آشنا شدند. در ادامه، بازدید از مخزن هرباریوم کردستان انجام و چگونگی ثبت و نگهداری نمونه‌های گیاهی توسط مسئولین هرباریوم توضیح داده شد.
 
 
پورتال اخبار