دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
نشست «تاریخ نویسی کردستان» در دانشگاه کردستان برگزار شد
چهارشنبه، 4 دی 1398
نشست «تاریخ نویسی کردستان» در دانشگاه کردستان برگزار شد
نشست «تاریخ نویسی کردستان» به همت پژوهشکده کردستان شناسی در دانشگاه کردستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، امروز چهارشنبه(4 دی) نشست «تاریخ نویسی کردستان» به همت پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان و با حضور برهان تفسیری و اسماعیل محمودی برگزار شد.
برهان تفسیری، عضو گروه مطالعات تاریخ و فرهنگ پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان تاریخ کرد و کردستان اثر آیت الله مردوخ را مورد بررسی قرار داد و ضمن برشمردن ویژگی های کتاب، آن را اثری ماندگار در تاریخ نویسی کردستان دانست.
وی افزود: این کتاب در زمره تاریخ نگاری سنتی جای می گیرد که در آن مردم جایگاهی ندارند و نقش آنها در وقایع تاریخی نادیده گرفته می شوند.
به گفته تفسیری در این نوع تاریخ نگاری ارزیابی منابع و راستی آزمایی آنها جایی ندارد و این از جمله ضعف های این نوع تاریخ نگاری است که در کتاب کرد و کردستان هم از آن استفاده شده است.
وی ساده نویسی را از جمله ویژگی های کتاب برشمرد و گفت: نویسنده خود از سال 1312 تا 1350 در بطن حوادث قرار دارد و تاریخ این دوره را به زبانی ساده و عامه فهم روایت می کند.
در ادامه نیز اسماعیل محمودی به پیشینه تاریخ نویسی در کردستان اشاره کرد و به ویژگی های کتاب شرفنامه و تاریخ کردستان ابن صوفی پرداخت.
به گفته این پژوهشگر در شرفنامه برای نخستین بار اندیشه مطرح و جامعه مورد توجه قرار می گیرد و نویسنده با نگاهی جامعه شناختی به نوشتن تاریخ می پردازد.
محمودی کتاب تاریخ کردستان ابن صوفی را نیز نخستین کتاب تاریخ کردها دانست که در آن مردم حضور دارند و وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای نخستین بار مورد بررسی قرار می گیرد.
وی در ادامه به آسیب شناسی تاریخ نویسی کردستان پرداخت و خاطرنشان کرد: تاریخ نگاری کردستان بسیار گسسته بوده و تا کنون تاریخ نگاری کردی تاریخ نگاری اجتماعی و تاریخ نگاری اندیشه هویتی برای خود ندارند و هر آنچه هست تاریخ سیاسی است.
در ادامه این نشست سوالاتی از سوی حاضرین مطرح و توسط سخنرانان پاسخ داده شد.
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه
 
پورتال اخبار