دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
برگزاری کارگاه دو روزه space syntax
چهارشنبه، 4 دی 1398
برگزاری کارگاه دو روزه space syntax
برگزاری کارگاه دو روزه space syntax توسط انجمن علمی شهرسازی
کارگاه دور روزه space syntax به همت انجمن علمی شهرسازی در دانشکده هنر و معماری برگزار شد. 
مدرس این دوره آقای مهندس مهدی سعیدی پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه علم و صنعت بود. 
 
منبع: دانشکده هنر و معماری
 
پورتال اخبار