دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
اطلاعیه و فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
جمعه، 22 آذر 1398
اطلاعیه و فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
« پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» مصوب 1393/05/05 شورای هدایت استعداد های درخشان وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه کردستان در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی، فقط از بین دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته (روزانه و شبانه)، بر اساس آیین­نامه شماره77948/21 « پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» مصوب 1393/5/05 شورای هدایت استعداد های درخشان وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه آن به شماره 114274/21 مورخ 1393/6/30و بر طبق دستورالعمل اجرایی شماره 148 مورخ 94/1/24 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان و با عنایت به اصلاحیه شماره 96474/21 مورخ 94/5/24وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بخشنامه شماره 140036/2 مورخه 95/7/4معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین نامه شماره 299574/2 مورخه 96/12/16 معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( ابلاغ مصوبات شصت و پنجمین جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان تاریخ 96/12/12)  و نیز با عنایت به نامه شماره 227541/2 مورخه 97/9/15(ابلاغ مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان تاریخ 31 /97/8 ) ، فقط برای نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399  دانشجو می­پذیرد.
آخرین‌مهلت ارائه مدارک به دفتر استعداد درخشان دانشگاه حداکثر تا پایان وقت اداری روز 1399/1/31است. 
منبع: گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه کردستان
 
برچسب‌ها:

دفتر استعدادهای درخشان

ویژه

 
پورتال اخبار