دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
پنل تخصصی «سنندج شهر خلاق موسیقی»
دوشنبه، 18 آذر 1398
پنل تخصصی «سنندج شهر خلاق موسیقی»
پنل تخصصی «سنندج شهر خلاق موسیقی» در دانشگاه کردستان برگزار می‌شود.
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار