دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
سخنرانی‌های هفته پژوهش دانشکده بیجار آذر ماه 1398
یکشنبه، 17 آذر 1398
سخنرانی‌های هفته پژوهش دانشکده بیجار آذر ماه 1398
سخنرانی‌های هفته پژوهش دانشکده بیجار آذر ماه 1398

ردیف

نام سخنران

موضوع سخنرانی

تاریخ ارائه

ساعت ارائه

1

دکتر محمدرضا ستاره

Entropy Formula in Einstein-Maxwell-Dilaton Theory And Its Validity For Black String

98/09/24

9:300-10:00

2

دکتر علی مرادیان

Electrostatic Interaction Between Two Parallel Cylinders In Electrolyte Environment

98/09/24

10:00-10:30

پذیرایی                                                       

10:30-11:00

3      دکتر میثم حسینی

مسئله مسیریابی خودروها در یک زنجیره تامین سرد

98/09/24

11:30-12:00

4

دکتر حسن الماس پور

طبقه بندی کلان داده ها

98/09/24

12:00-12:30

5

دکتر محسن رمضانی

نحوه رفتار انسان بصورت برخط در دوربین­های نظارتی

98/09/24

15:30-16:00

 
پورتال اخبار