دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
بازدید معاونت دانشجویی و رئیس حراست دانشگاه از دانشکده علوم پایه و مهندسی بیجار
سه‌شنبه، 12 آذر 1398
بازدید معاونت دانشجویی و رئیس حراست دانشگاه از دانشکده علوم پایه و مهندسی بیجار
در تاریخ 98/09/11 دکتر عزیزی معاون محترم دانشجویی دانشگاه به همراه آقای محمد سمیعی‌فر مدیر محترم حراست از دانشکده مهندسی و علوم پایه بیجار بازدید کردند

 از خوابگاه‌های دانشجویی بازدید بعمل آمد و با دانشجویان نیز جلسه ای در خوابگاه‌ها برگزار شد. در این جلسه دانشجویان به بیان مشکلات خود پرداختند و پیشنهاداتی را هم مطرح کردند که یک سری از مسائل مطرح شده توسط مسئولین پاسخ داده شد و پاره‌ای از مشکلات هم جهت طرح د ر هیات رییسه دانشگاه یادداشت گردید. همچنین مقرر گردید جهت خرید یک باب ساختمان که اکنون بعنوان خوابگاه خواهران مورد استفاده است، با رایزنی های انجام شده توسط معاونت محترم دانشجویی خریداری گردد

 
پورتال اخبار