دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
قهرمانی تیم شطرنج دانشجویان پسر دانشگاه کردستان
سه‌شنبه، 12 آذر 1398
قهرمانی تیم شطرنج دانشجویان پسر دانشگاه کردستان
تیم شطرنج پسران دانشگاه کردستان در مسابقات منطقه 5 ورزش کشور به میزبانی دانشگاه لرستان در تاریخ اول آبان ماه لغایت چهارم آبان ماه 1398 با مربیگری آقای محمد شاهمرادی و سرپرستی آقای ناصر رستم زاده موفق به کسب مقام اول تیمی و همچنین مقامهای اول و سوم انفرادی در دو ماده رپید و بلیتز گردید.

 

اسامی تیم دانشگاه کردستان

1- محمد شاهمرادی    (مقام اول ماده رپید و مقام اول ماده بلیتز)

2- آرمان کاکایی

3- اسعد باباحاجیانی

4- مومن حمه ویسه    (مقام سوم ماده رپید و مقام سوم ماده بلیتز)

5- سینا احمدی

 
 
 
 
منبع: تربیت بدنی
 
پورتال اخبار