دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
قابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دولتی
دوشنبه، 11 آذر 1398
قابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دولتی
نحوه پرداخت بدهی خوابگاه برای دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی) اعلام شد.
آن دسته از دانشجویان ساکن در خوابگاه که تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی) بوده و قادر به پرداخت بدهی بصورت نقدی در طول ترم تحصیلی نمی‌باشند در پایان تحصیلات به شرط ارائه سند تعهد محضری قادر به تقسیط آن می‌باشند.
لذا در صورت تمایل تا تاریخ 30 آذر 1398 جهت تغییر نوع اجاره بها از نقدی به حالت بدهی به ادارات خوابگاه امور دانشجویی مراجعه نمایید.

توجه فرمایید: در صورت تغییر از حالت نقدی به بدهی از مزیت 10% تخفیف پرداخت به موقع اجاره بها محروم خواهید شد.
 
منبع: اداره رفاه دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار