دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
تیم دوومیدانی دانشجویان پسر دانشگاه کردستان قهرمان مسابقات منطقه 5 ورزش کشور
شنبه، 9 آذر 1398
تیم دوومیدانی دانشجویان پسر دانشگاه کردستان قهرمان مسابقات منطقه 5 ورزش کشور
این مسابقات دانشگاه های رازی کرمانشاه، آیت اله بروجردی، لرستان و دانشگاه کردستان به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار شد.
مسابقات دوومیدانی در بخش پسران از 27/08لغایت 29/08/98 با حضور دانشگاه های رازی کرمانشاه، آیت اله بروجردی، لرستان و دانشگاه کردستان به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار شد و نهایتاً تیم های دانشگاه کردستان مقام اول، دانشگاه رازی مقام دوم و آیت اله بروجردی مقام سوم را کسب نمودند. سرپرست فنی مسابقات پسران جناب آقای جمیل توانایی و مربی تیم پسران دانشگاه کردستان آقای شورش مصطفی بودند. اسامی تیم دانشگاه کردستان: سهند توانایی، مظفر جان فزا، آرمین سبحانی، ریبوارمرادپور، رامیار رجبی، نیما محمدی، محسن زارعی، وریا گویلی کیلانه، رضا باقرنیا و حافظ جمشیدی.
 
در این دوره از مسابقات در بخش پسران در:

ماده 100 متر: آقای مظفر جانفزا مقام اول و آقای رامیار رجبی مقام سوم

ماده 200 متر: آقای سهند توانایی مقام اول و آقای مظفر جانفزا مقام دوم

ماده 400 متر: آقای سهند توانایی مقام اول و رامیار رجبی مقام سوم

ماده 800 متر: آقای رضا باقرنیا مقام دوم و وریا گویلی مقام چهارم

ماده 1500 متر: آقای ریبوار مرادپور مقام اول

ماده 5000 متر: آقای ریبوار مرادپور مقام دوم و رضا باقرنیا مقام چهارم

ماده 110 متر با مانع: آقای آرمین سبحانی مقام اول

ماده 4*100 متر: آقایان سهند توانایی، مظفر جانفزا، آرمین سبانی، رامیار رجبی

پرتاب نیزه: آقای نیما محمدی مقام سوم

پرش ارتفاع: آقای آرمین سبحانی مقام دوم

پرش طول: آقای حافظ جمشیدی مقام اول و آقای محسن زارعی مقام دوم

پرش سه گام: آقای حافظ جمشیدی مقام سوم

 
منبع: تربیت بدنی
 
برچسب‌ها:

مدیریت تربیت بدنی

 
پورتال اخبار