دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
المپیاد مهارت کارآفرینی بین نوجوانان و جوانان
یکشنبه، 26 آبان 1398
المپیاد مهارت کارآفرینی بین نوجوانان و جوانان
المپیاد مهارت کارآفرینی بین نوجوانان و جوانان برگزار خواهد شد.
 
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار