دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
پژوهشکده کردستان شناسی و انجمن جامعه شناسی برگزار می کند
دوشنبه، 13 آبان 1398
پژوهشکده کردستان شناسی و انجمن جامعه شناسی برگزار می کند
نمایش و نقد و بررسی فیلم "راه" اثر فیلم ساز برجسته ی کرد یلماز گونای
 
منبع: روابط عمومی
 
پورتال اخبار