دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
انتخابات شورای صنفی
دوشنبه، 13 آبان 1398
انتخابات شورای صنفی
زمان ثبت نام دوشنبه مورخ :98/8/13 الی پایان وقت اداری روز شنبه 98/8/18
شرایط داوطلب عضویت در شورا:
1- گذراندن یک نیم سال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی
2-نداشتن حکم محکومیت قطعی در کمیته انضباطی
3-دارا بودن حداقل معدل کل 13 برای دانشجویان کارشناسی،15 برای دانشجویان کارشناسی ارشد و 17 برای دانشجویان دکتری
4-مشروط نبودن نیم سال پیشین و یا نداشتن دو نیم سال مشروطی آموزشی غیرمتوالی
5-عدم عضویت در شورای مرکزی تشکل های اسلامی
6- مدت باقی مانده از دوران تحصیلی با احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار می شود، کمتر از دو ترم نباشد.
 
مکان ثبت نام : ساختمان معاونت دانشجوئی. دفتر مدیریت امور دانشجوئی
 
منبع: روابط عمومی
 
پورتال اخبار