دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
انجمن علمی زبان و ادبیات کردی برگزار می کند
دوشنبه، 13 آبان 1398
انجمن علمی زبان و ادبیات کردی برگزار می کند
دو سمینار با موضوع روش ادبی و ترجمه
 
منبع: روابط عمومی
 
پورتال اخبار