دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
روز ورزش و تربیت بدنی مبارک
جمعه، 26 مهر 1398
روز ورزش و تربیت بدنی مبارک
26 مهر روز گرامیداشت ورزش و تربیت بدنی مبارک.
تربیت بدنی واژه ای اسـت
بـه وسعت رشد و تربیت و کمال انسان
کـه با تقویت و تربیت تمامی ابعاد وجودی انسان
جسمانی، روحانی، تعقلی، اجتماعی و اعتقادی
انسان رابه کمال می‌رساند

🌹روز ورزش مبارک🌹
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه کردستان
 
برچسب‌ها:

ویژه

مدیریت تربیت بدنی

 
پورتال اخبار