دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
شرایط پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور توسط بنیاد نخبگان
یکشنبه، 21 مهر 1398
شرایط پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور توسط بنیاد نخبگان
شرایط پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور توسط بنیاد نخبگان اعلام گردید
جهت دریافت شرایط پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور توسط بنیاد نخبگان اینجا کلیک کنید.
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار