دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
اولویت‌های تحقیقاتی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی
چهارشنبه، 24 مهر 1398
اولویت‌های تحقیقاتی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی
اولویت‌های تحقیقاتی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اعلام گردید.
اولویت‌های تحقیقاتی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اعلام گردید.
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
برچسب‌ها:

اولویت‌های پژوهشی

 
پورتال اخبار