دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
توصیف یک جنس و گونه جدید گکو
جمعه، 20 مهر 1397
توصیف یک جنس و گونه جدید گکو
توصیف یک جنس و گونه جدید گکو (squamata: gekkota: gekkonidae) از استان هرمزگان
ویژگی های ارزشمند این دستاورد علمی
  • برای اولین بار در تاریخ جانورشناسی مهره داران ایران یک جنس جدید توسط خزنده شناسان ایرانی توصیف شد
  • طی 100 سال اخیر تنها دو بار در خانواده بزرگ گکوهای جهان نمونه مشابه این کشف اتفاق افتاده است
  • تنها جنس بوم زاد (اندمیک) مارمولک های ایران در زاگرس محسوب می شود
  • این جنس جدید به افتخار سرزمین ایران گکوی پارسی و همچنین گونه جدید به افتخار استاد هوشنگ ضیایی نامگذاری شدند

باربد صفایی مهرو (موسسه خزنده شناسان پارس)
هانیه غفاری (استادیار گروه محیط زیست دانشگاه کردستان) 
استیون کلمنت اندرسون (استاد دانشگاه پاسیفیک کالیفرنیا و آکادمی علوم کالیفرنیا) 
 
منبع: معاونت پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
 
پورتال اخبار