دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
فیلتر سه کاره
جمعه، 20 مهر 1397
فیلتر سه کاره
طراحی و ساخت فیلتر سه کاره مبتنی بر مواد نانو ساختار جهت حذف سختی، فلزات سنگین و میکروارگانیسمها از آب آشامیدنی
چکیده:
تامین آب سالم یکی از اهداف مهم در جوامع بشری است و سلامت افراد جامعه در گرو تامین آب شرب مطلوب است. سختی آب، فلزات سنگین و آلودگی میکروبی سه عامل اصلی کاهش مطلوبیت آب آشامیدنی هستند. تلاشهای زیادی تاکنون در این زمینه صورت گرفته است، از جمله استفاده از مواد شیمیایی، رزینهای تبادل یونی، اسمز معکوس، جذب سطحی، الکترودیالیز و غیره. طرح پیش رو به دنبال استفاده از قابلیتهای موجود در مواد نانو ساختار برای حذف عوامل مزاحم مذکور از آب آشامیدنی به صورت کاملا هدفمند می باشد. در این راستا از نانو ذرات نقره تثبیت شده بر روی زئولیت طبیعی به عنوان عامل ضد باکتریایی، یک نوع پلیمر مبتنی بر مواد نانو ساختار جهت حذف فلزات سنگین و زئولیت عامل دار شده جهت حذف سختی در سیستم ناپیوسته استفاده شد. در نهایت با استفاده از مواد داخل فیلتر آزمایش شده، فیلتر سه کاره تصفیه آب آشامیدنی (حذف کننده سختی، فلزات سنگین و عوامل میکروبی) طراحی و ساخته شد و به عنوان یک محصول کاربردی بکار رفت.
فرایندهای تصفیه آب و معایب آنها
برای جلوگیری و یا کاهش بیماریهای انتقال یافته از راه آب، فرآیندهای ضدعفونی زیادی استفاده میشود. فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی مانند کلر زدن، نور فرابنفش، اسمز معکوس به خوبی توسعه یافته است. با این حال، این فرآیندهای ضدعفونی از نظر اقتصادی، فنی و سلامت مورد بحث است. به عنوان مثال ضدعفونی کننده های شیمیایی مانند کلر آزاد، کلرآمین و ازون میتواند با اجزای مختلف موجود در آب واکنش نشان داده و باعث تولید محصولات جانبی گندزدایی میشوند که برای سلامتی انسان مضر هستند. مطالعات نیز نشان داده است که برخی از عوامل بیماری زا مثل کریپتوسپوردیوم و ژیاردیا در برابر مواد ضد عفونی شیمیایی معمولی واکنش نشان میدهند که دوز زیادی از مواد شیمیایی مورد نیاز است. روشهای دیگر مانند UV و اسمز معکوس مقرون به صرفه نیستند. بنابراین وجود این محدودیتها باعث بررسی گزینه های ابتکاری جدید مانند استفاده از فناوری نانو شده است.
مزایای محصول
  • کاهش هزینه های تولید به دلیل طبیعی و ارزان بودن مواد به کار رفته
  • کارایی باال در کاهش مواد آلاینده و میکرو ارگانیسم ها به دلیل استفاده از مواد نانو مقیاس
  • نداشتن اثرات جانبی بر سالمت مصرف کنندگان
  • امکان تولید فیلتر در ابعاد کوچکتر (مواد نانو نسبت سطح به حجم باالیی دارند)
 
تهیه کنندگان:
سمیه فتحی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست
دکتر فرشید قربانی عضو هیات علمی گروه محیط زیست
دکتر سید علی جوهری عضو هیات علمی گروه شیلات
 
منبع: معاونت پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
 
پورتال اخبار