دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
دستاوردهای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
شنبه، 21 مهر 1397
دستاوردهای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
لیست دستاوردهای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی در بازه زمانی فروردین 1385 الی بهمن 1397
دستاوردهای دانشکده در بازه فروردین 1385 الی بهمن ماه 1397 به شرح زیر است:
 
  • شناسایی و معرفی سه گونه جدید ماهی در استان کردستان (دکتربرزان بهرامی کمانگر)
  • ثبت فعالیت گالزنی به عنوان مجموعه ای از فعالیت های مدیریت جنگل بهه عنهوان میهرا فرهنگهی ناملموس (دکترهدایت غضنفری)
  • تدوین استاندارد بین المللی”ارزیابی سمیت نانو مواد در دریاچه های آب شور با استفاده از ناپلی آرتمیا “توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) به شماره20787 TS/ISO (دکتر علی جوهری)
  • طراحی و ساخت فیلترهای نانویی به منظور پیشگیری و کنترل بیماری های آبزیان پرورشی (دکتر علی جوهری)
  • استخراج سیلیس از پوسته برنج وکاربرد آن در سنتز نانو حفره سیلیکاتی مغناطیسی 41-MCM-mag (دکتر فرشید قربانی)
  • استفاده از سیلیس استخراج شده از پوسته برنج در سنتز نانوحفرات سیلیکاتی مغناطیسی (دکتهر فرشید قربانی)
  • تولید و کاربرد نانوحسگر جامد آلژینات- نقره در رنگ سنجی جیوه معدنی (کیت جامد LSPR حاوی نانوذرات نقره) (دکتر فرشید قربانی)
  • سنتز ورقه پوشش دار شده با نانوذرات سهیلیس-Curcumin-BF2 استخراج شهده از پوسته برنج و کاربرد آن در سنجش آرسنیک معدنی در محلول های آبی (دکتر فرشید قربانی)
  • معرفی و شناسایی یک جنس و دو گونه خزنده (دکتر هانیه غفاری)
  • انجام 24 عنوان طرح پژوهشی استانی و ملی توسط اعضای هیات علمی دانشکده چاپ 672 مقاله متعبر در نشریات بین المللی و داخلی شامل 164 مقاله JCR و 344 مقاله ISC توسط اعضای هیات علمی دانشکده

 
منبع: معاونت پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
 
پورتال اخبار