دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
انتشار اولویتهای تحقیقاتی صنعت برق بر روی سامانه تحقیقات برق
چهارشنبه، 2 مرداد 1398
انتشار اولویتهای تحقیقاتی صنعت برق بر روی سامانه تحقیقات برق
اولویتهای تحقیقاتی صنعت برق بر روی سامانه تحقیقات برق منتشر می شود.
اولویتهای تحقیقاتی صنعت برق بر روی سامانه تحقیقات برق منتشر می شود.
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
برچسب‌ها:

اولویت‌های پژوهشی

 
پورتال اخبار