دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
چاپ مقاله عضو هیات علمی گروه شهرسازی در مجله ISI با رنک Q2
دوشنبه، 1 مهر 1398
چاپ مقاله عضو هیات علمی گروه شهرسازی در مجله ISI با رنک Q2
مقاله دکتر کیومرث حبیبی، عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه کردستان در مجله ISI با رنک Q2 به چاپ رسید
مقاله دکتر کیومرث حبیبی، عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه کردستان در مجله ISI با رنک Q2 به چاپ رسید.
 
 Transactions in GIS 
 
Online ISSN:1467-9671
 
Volume22, Issue1
 
Pages 249-268 
 
:Authors
Sanaz Alaei Moghadam, Mohammad Karimi, Kyoumars Habibi 
 
 
منبع: دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار